ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្សិត

  • Car Dashboard Injection Mold ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Kaihua Mucell Mold Technology

    Car Dashboard Injection Mold ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Kaihua Mucell Mold Technology

    យើងផលិតផ្សិតចាក់លើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរថយន្តជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា MuCell ។ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ផ្តល់នូវការចំណាយទាប ដំណោះស្រាយគុណភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
    MuCell : កាត់បន្ថយវដ្តនៃការបង្កើត, ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រ, កាត់បន្ថយការរួញបរិមាណ, កាត់បន្ថយកម្លាំងគៀប, កាត់បន្ថយទំងន់ផលិតផល (ទម្ងន់ស្រាល)។