ផ្សិត Extrusion

  • ផ្សិតចំបើងឧស្សាហកម្ម

    ផ្សិតចំបើងឧស្សាហកម្ម

    យើងផលិតផល Extruction Dies ដោយទម្ងន់ស្រាល និងប្រសិទ្ធភាព ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងដំណើរការនៃបំពង់ របារ ម៉ូណូហ្វីឡាម សន្លឹក ខ្សែភាពយន្ត ខ្សែ និងថ្នាំកូតខ្សែ សម្ភារៈដែលមានរាងពិសេស។ និងអ្នកជំនាញផ្នែកលោហធាតុ ការព្យាបាលកំដៅ និងថ្នាំកូត។