ផ្សិតសសរ

  • Car Pillar Mold Automobile Plastic Injection Mold

    Car Pillar Mold Automobile Plastic Injection Mold

    យើងខ្ញុំជាផលិតផល Plastic Car Pillar Injection Mould។ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ផ្តល់នូវការចំណាយទាប ដំណោះស្រាយគុណភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។មានឯកទេសខាងកាងរថយន្ត ក្រឡាចត្រង្គ គម្របកង់ និងផ្នែកខាងក្រៅផ្សេងទៀត។