ម៉ាស៊ីនផ្លុំ

  • ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំ

    ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំ

    យើងគាំទ្រម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំ ដែលប្រើជាប្រពៃណីសម្រាប់ផលិតធុងដបសម្រាប់បន្តក់ភ្នែក ថ្នាំពេទ្យ គ្រឿងសំអាង អាហារ សាប៊ូបោកខោអាវ។ ភាពរឹងនិងទម្ងន់ស្រាល។