ផ្លុំ MOLD

  • ឧបករណ៍សម្រាប់ផ្លុំផ្លាស្ទិច

    ឧបករណ៍សម្រាប់ផ្លុំផ្លាស្ទិច

    យើងផលិតឧបករណ៍ផ្លុំផ្លុំផ្លាស្ទិចពីទិដ្ឋភាពសោភ័ណភាព និងការអនុវត្ត។ផ្សិត Kaihua ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល និងកែលម្អទម្រង់ស្មុគស្មាញ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមផលិតកម្ម។